Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Justin Timberlake

Báo lỗi / Góp ý
Intro e---------7----------------7------------------3-------2------------------ B-------------------
tnl9294, 21 tháng 09, 2014 Am C Dm F G 5,665
Hey girl, is he everything you wanted in a man You know I gave you the world Yo
Đinh Hoàng Việt, 6 tháng 06, 2016 Am C F G 844
Tone gốc G#m Capo: 4 Intro - - - Verse You were my sun You were my ea[
muriki95, 28 tháng 09, 2016 Am B C Em 559
You with the sad eyes Don't be discouraged Oh I realize Its hard to ta
duynam1214, 8 tháng 01, 2017 Am C E F G 413