Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Anna Kendrick

Báo lỗi / Góp ý
I got my ticket for the long way ‘round Two bottle ‘a whiskey for the way And I sure
Yên Kim Giao, 30 tháng 01, 2017 Am C F G 782
You with the sad eyes Don't be discouraged Oh I realize Its hard to ta
duynam1214, 8 tháng 01, 2017 Am C E F G 718