Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Love in your [G]eyes Sitting [Am]silent by my [Em]side Going [F]on holding [C]hand Walking [Dm
Pham Hoai An, 7 tháng 08, 2013 Am C C/B C/Bb C/E Dm Dm7 Em F F/A G G7 176k
[C]Greatness as [F]you [G]smallest as [C]me You [Am]show me [Dm]what is [G]deep as [C]sea A [F]lit
yunaduong, 9 tháng 08, 2013 Am C D Dm Em F G 78,514
Tone gốc F: Capo 5 Great[C]ness as [F]you. smal[G]lest as [C]me. you [Am]show me [Dm]what is [G]dee
suamilo9x, 17 tháng 04, 2014 Am C D Dm Em F G 27,925
I [C]believe [G]I can [Am]love You give [F]me your loving [C]care I [G]believe in what we [F]are [
maitrinh791993, 8 tháng 08, 2013 Am C C7 D D7 Dm Em F G G7 15,312
Little [G]faith, brightens are [D]rainy day Life is [Em]difficult you can go [D]away [C] Don't h
Trà Minh Chiến, 30 tháng 05, 2018 A Bm C D Em G 7,788