Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Gary (Cao Tiến)

Đóng góp thông tin
Wǒmen kū [Am]le [F]wǒmen xiào [C]zhe [G] Wǒmen tái [Am]tóu wàng tiānkōng [F]Xīngxīng hái [C]liàng
Duy Võ, 1 tháng 05, 2018 Am Bbm C C# F F# G G# 82,948
[G]nǐ shì shéi de shéi [Bm]yòu wèi shéi liú yǎnlèi [C]nǐ shuō bu xūyào ānwèi [A7]yě bù xūyào yǒu [
Ciiita, 15 tháng 03, 2019 A7 Am7 Bm Bm7 C Cmaj7 D D/f# Em Em7 G G/D G/b 13,352
1. [Em]Cuộc đời này có mấy ai [Bm7]thân Cùng ta [Cmaj7]bước không ngần ngại phân [Em]vân [C]Vì l
Vương Thiện, 22 tháng 03, 2018 Am Am7 B B7 Bm Bm7 C Cmaj7 D Em Em7 G Gmaj7 3,065