Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Ngày [C]hôm nay Ta kết [F]thúc chặng đường Mà [Dm]ba năm qua Ta đã đi, [C]cùng nhau Chặng [G
Vương Thiện, 11 tháng 08, 2019 Am C Csus4 Dm Dm7 Em Em7 F Fm Fmaj7 G G/b G7 Gm 179