Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

hook: Kìa [C]mây mây ngang [Am]đầu, kìa [Dm]núi núi lô [G]nhô Cùng [C]em trên con [Am]đường, đường
Nicholas Huynh, 13 tháng 05, 2023 A A# A#m B C# C#m D#m E F# F#m G# G#m 1,018