Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Everyday in our[Am] life; We try to do the best for all our [Em]time for all our time [Am]Walking t
Nguyễn Thị Dung, 15 tháng 03, 2023 Am Em 442