Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]Trôi qua mau những tháng năm [F]dài, đôi chân đi có thấy mệt [C]nhoài. Nhìn lại hình [G]hài, t
Nguyễn Thị Dung, 23 tháng 06, 2022 Am C F G 273
Mặt trời khuất bóng [Am]núi, mây lượn [G]bay, những tia [Em]sáng, đang dần [Am]tan. Lá rơi trên m
Hien Nguyen, 8 tháng 09, 2022 Am C Dm Em G 254
Everyday in our[Am] life; We try to do the best for all our [Em]time for all our time [Am]Walking t
Nguyễn Thị Dung, 15 tháng 03, 2023 Am Em 43