Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nguyễn Xuân Lân

Đóng góp thông tin
It's 12 AM baby [Cmaj7]anh thích cái cách em [Dsus4]ngồi 1 mình điệu đà soi gương [Bm7]anh thíc
Vương Thiện, 5 tháng 10, 2017 Bm Bm7 Cmaj7 D6 Dsus4 Em Em7 G 1,983
Rap: [F#m]Đôi khi ta nhìn về quá khứ [Dmaj7]Nơi tuổi trẻ còn đang vui tươi [A/E]Chúng ta có thể
Vương Thiện, 20 tháng 01, 2019 A A/E Dmaj7 E F#m 1,975