Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Chân [Am]đất đi trên bầu trời sáng [Dm]trăng Có ai nghe tim tôi [G]gọi thì hòa theo lấy một [C]đôi
Tiến Đạt Nguyễn, 29 tháng 12, 2022 Am C Dm G 875