Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: [E]She had a [B]face straight out a [C#m]magazine [Aadd9] [F#m] [E]God only [B]knows but
Kristina Nguyen, 1 tháng 08, 2017 A Aadd9 B C#m E F#m 972
[A]I can’t remember when we [F#m]met because she [E]didn’t have a [D]top on [A] [A]I improvised a
Chau Lai, 12 tháng 02, 2020 A Bm D E F#m 70