Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Đạp [Dmaj7]tung chăn đón một [A/C#]ngày mới [F#7] [Bm7]Mở tung cửa sổ [Am7]đón gió [D7]trời Chuyện
Vương Thiện, 17 tháng 03, 2019 A A/c# A7 Aaug Am7 B7 Bm7 D D7 Dmaj7 Em7 Em7b5 F#7 F#m7 Gmaj7 487