Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tiến Đạt

Đóng góp thông tin
Tôi trở [C]về mái trường năm [G]xưa Cây bằng [Am]lăng trải qua bao năm [Em]tháng Dưới tán [F]cây
Đạt, 20 tháng 11, 2017 Am C Dm Em F G G7 498