Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Bình [G]yên không còn yên ta mộng du anh còn điên phải đến [B7]bao lâu Lời [Em]khuyên cho tình duy
Hien Nguyen, 21 tháng 11, 2022 B7 Cm Em G 37