Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Keira Knightley

Đóng góp thông tin
[Fmaj7]Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies [Fmaj7]Please see me reaching
vip_ser, 9 tháng 09, 2014 C D Dm Em F Fmaj7 G Gsus4 52,266
Verse1 So you [F]find [Bb]yourself at the [C]subway With your [F]world in a [Bb]bag by your [C]
tung, 29 tháng 05, 2017 Bb C Dm F G Gm 4,861
verse1 [F]We take a [Bb]chance from time to [F]time [Bb] [F]And put our necks [Bb]out on the [F]li
tung, 29 tháng 05, 2017 Am Bb Bbm C Dm F G Gm 4,070
Verse1 [A]Maybe You don't have to [D]smile so sad Laugh when you're [Bm]feeling [D]bad I prom
tung, 29 tháng 05, 2017 A Bm D E F 3,398