Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Fmaj7]Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasies [Fmaj7]Please see me reaching
vip_ser, 9 tháng 09, 2014 C D Dm Em F Fmaj7 G Gsus4 52,266
[Db]If I got locked away [Bbm]And we lost it all today [Gb]Tell me honestly [Db]would you still [Ab]
Linh Janetta Lê, 15 tháng 12, 2015 Ab Bbm Db Gb 13,204
Nobody [Am] sees, nobody [F]knows We are a [C] secret, can't be [Em]exposed That's how it [Am] is
Hằng, 21 tháng 05, 2020 Am C Em F G 1,169
Verse: [Am]You're such a motivator [C]Gotta get your way [G]So sick of saying [D]'Yes sir, yes si
Khôi La, 4 tháng 08, 2022 Am C D G 450
(VERSE) So [G]here we [Em]are We’ve [C]got [D]another chance for [G]life It’s [Em]what you [C]wan
Nam Phùng, 12 tháng 06, 2022 Am C D Em G G/b 403
Verse 1: [Am] You shining [G] bright just like [Am] Rihanna-na [G] (shine) [Am] Always be [G] fuck
HanYoo, 6 tháng 02, 2023 Am Am6 Am7 E7 F G 221