Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

I never [C] needed you like I [G] do right [F] now I never [C] needed you like I [G] do right [F] n
Kristina Nguyen, 4 tháng 05, 2017 Am C Dm F G Gm 1,879
[Am]I've been holding my [C]breath I've been counting to [F]ten Over something you said. [Am]
Lan Nguyễn, 5 tháng 03, 2020 Am C Dm F G 279
[Em]Mad, [D]mad at [C]you Mad, mad at [Em]you Mad, [D]mad at [C]you Mad, mad at [Em]you [Em]We
Riz, 1 tháng 06, 2020 Bm C D Em G 40