Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Requin Chagrin

Đóng góp thông tin
Qui es-[G]tu vraiment? Des res[Am]tes de [Em]moi Des sta[G]tues d'argent des [Am]chevaux de [Em]so
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 09, 2022 Am B7 Bm C Em G 32