Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Intro [C] [Em] [D] Verse 1 If I [C]told you this was only gonna hurt If I [Em]warned you that the [D
Feb, 22 tháng 09, 2016 C D Em 6,122
[Dm] I know you say you know me, [G] know me well But these [C] days I don't even know [A] myself,
Kristina Nguyen, 21 tháng 07, 2017 A C Dm G 4,945
Verse 1: [Bm]Everything's been [A]so messed up here [F#m]lately P[Bm]retty sure he [A]don't wan
Min, 12 tháng 12, 2018 A Bm D Em F#m 2,682
[D]I'm sorry, [Bm]I'm not [G]the most [D]pretty [D]I'll never [Bm]ever sing [G]like [D]Whitney Ooh
MinkNgia, 11 tháng 06, 2017 A Bm D G 2,129
(VERSE) [Am]I [G]can see you [F]hurtin' [F]I've been through the [G]same thing [G]Baby don't [Am]
Dung Bui, 19 tháng 02, 2017 Am C Dm Em F G 1,786
(Chorus) [C] No broken [Em] hearts in the club No [Am] tears in the club 'Cause [G] we gon' get
Mee , 28 tháng 09, 2017 Am C Em F G 1,124
[G]Every day is a blur Sometimes [Bm]I can't tell what day it is [C]Don't know what day it is [D]
Phước Thống, 29 tháng 04, 2018 B Bm C D D7 E Em G 842