Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Đường Hưng

Đóng góp thông tin
Bản gốc tiếng hàn tone E - Capo 4 Bản lời việt tone D# - Capo 3 Vòng hợp âm: [C] [G] [Am] [F] [C]
Nguyễn Văn Đại, 2 tháng 04, 2016 Am C F G 4,836
[Dm]Giàu thì nhiều người bước đến [Am]bên ta xem như bạn. [Dm]Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay [F]lư
Vương Thiện, 5 tháng 11, 2018 Am Asus4 Bb C Dm F Gm 684