Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

verse: Khoảng trời yêu [C]thương giờ tối tăm hết con [D]đường Ước mong một [Bm]mai phận duyên sẽ c
Nicholas Huynh, 29 tháng 05, 2022 Bm C D Em 128
Trao hết yêu [C]thương đổi lấy được [D]gì? Thâm tâm bao [Bm]ngày chẳng ngừng nghĩ [Em]suy Mang cả c
Tiến Đạt Nguyễn, 20 tháng 09, 2022 Bm C D Em 30