Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Khalid Mudmood

Đóng góp thông tin
(Verse 1) [C]So you're still thinking of me [Am]Just like I know you should [F]I can not give you
Mee , 13 tháng 10, 2017 Am C F G 107k
Capo ngăn 4 Intro: [G] [D] [C] [D]................. [G] [D] [C] [G].................. [G]I’m learnin
Hợp Âm Chuẩn, 15 tháng 09, 2013 A C D E G 7,161