Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: [Em]I’m just laying on the [A7]floor again [D]Can’t be bothered to get [G]up now I would
Khuong Ha, 3 tháng 03, 2022 A7 D D7 Em G G7 227
TAB Dm9: x5355x G13: 353453 Cmaj7: 032000 A7: 002020 It's closer to mid[Dm9]night Still w
Gia Huy, 21 tháng 03, 2022 A7 Cmaj7 Dm9 G13 135