Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Cứ dại khờ [Cm]cứ vô tư [Bm]cứ tự do không cần [Em]lo [C]Nghĩ điều gì [Cm]cứ làm đi mình [Bm]sẽ
Tiến Đạt Nguyễn, 7 tháng 02, 2022 Bm C Cm D Em 606