Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Anh còn [Dm7]nhớ như in, lần đầu [G7]tiên mình trò chuyện Dù em chẳng [Cmaj7]giống gu anh nhưng anh
Hoàng NT, 4 tháng 01, 2022 A7 Cmaj7 Dm7 G7 3,082
- LYRICS - Anh muốn xuống [Am7]phố cùng em Mình cùng [D7]tay trong tay với nhau Anh muốn xuống [
Nguyễn Bá Công, 9 tháng 03, 2022 Am7 Cmaj7 D7 G 417