Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[C]Before I met you my [Am]life was great [C]I was enough for my[Am]self I wasn't looking [C]I th
Tiến Đạt Nguyễn, 3 tháng 09, 2021 Am C Dm E7 E7sus4 Em F G 51
[Em]...Tình còn nơi [C]đó mà người đã xa rồi vết [G]thương vừa khép lại [Em]đau Tưởng mãi [C]mãi gi
ssteam, 10 tháng 10, 2021 C D Em G 35