Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Bao nhiêu năm vẫn một lối [D]về Ai còn thương còn ngóng chờ [C]ai Đưa thời gian đọng khoé mắt
Reiiya, 23 tháng 05, 2021 B7 Bm C D Em 1,346