Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Lưu Dịch Thần

Đóng góp thông tin
[Em]yè shēn le, què hái shì [Bm7]shuì bù zháo [C]zhǐ xiǎng tīng dào nǐ de shēng [Bm]yīn [Am7]duì n
Nguyen Quoc Khanh, 2 tháng 03, 2021 Am Am7 B7 Bm Bm7 C D Em G 394