Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Đường Cổ

Đóng góp thông tin
Xuě fēn[C]fēi piāole [D]yī zhěng yè dì[G] měi kǔ de [C]lèi xīnsuān[D] de ài shōu bù [G]huí zhúmǎ [
Kaka Ey, 28 tháng 03, 2020 Am7 B7 Bm7 C D Em G 1,242
1. 院子里开满了玫瑰 [Am] yuàn zǐ lǐ kāi mǎn [G] liǎo méi [Am] guī 挂满了葡萄 [Em] guà mǎn liǎo pú [Am] táo
KeySoulTime, 26 tháng 04, 2020 Am B7 C Dm E7 Em F G 660
[Em]yè shēn le, què hái shì [Bm7]shuì bù zháo [C]zhǐ xiǎng tīng dào nǐ de shēng [Bm]yīn [Am7]duì n
Nguyen Quoc Khanh, 2 tháng 03, 2021 Am Am7 B7 Bm Bm7 C D Em G 394