Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Meng Vue (Meej Vwj)

Đóng góp thông tin
Koj [G]lub neej uas nws tsi muaj kuv Nws [Em7]puas zoo yam li koj siab xav Ntawm [Csus2]kuv ua cas
Minh Ơi, 10 tháng 01, 2021 Am Bm Cm Csus2 D Dsus4 Em7 G 22