Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Yaying Yeng Moua

Đóng góp thông tin
[F#m]Koj yos txhua yam hauv [E]kuv lub [F#m]neej  [F#m]Koj ua rau kuv [E]ntseeg koj txhua [F#m]tsav
Minh Ơi, 10 tháng 01, 2021 Bm C# D E F#m 16