Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Thiện Hưng

Đóng góp thông tin
Từng ngày cứ [Cmaj7]thế trôi qua , dần dần rồi [Am7]thấy cũng già , người ta cứ [Dm7]nói ba hoa...
TieuQuaiLangThang, 23 tháng 11, 2020 A7 Am Am7 C C7 Cmaj7 Dm7 Em Em7 F G 504