Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tiến Nhỏ

Đóng góp thông tin
Veres: [G]Này này Corona sao mà [D]cô đến bất thình lình [Em]Này này Corona không được [C]vô nướ
Tiến Đạt Nguyễn, 30 tháng 08, 2020 C D Em G 263