Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Johnny Stimson

Đóng góp thông tin
[Fm7] You can open up to me [Bb7] Show me what's inside [Gm7] Mother nature made us to [C7] intert
Yến Nhi, 21 tháng 07, 2020 B7 Bb7 C7 Ebmaj7 Fm7 Gm7 1,523
Verse 1 [C]When my head is full of [Am7]questions [Dm7]And the sky is full of [G]rain [C]When I'm
Nguyễn Ái Trang, 2 tháng 06, 2021 A7 Am7 C C7 Dm7 Em7 Fm Fmaj7 G 474
Verse [C] Can't say I know a thing [F]about you [C] Don't know the color of your [F]hair But I
Hannie, 19 tháng 06, 2021 Am C Dm F Fm Fmaj7 G6 288
I guess I'm going through a [Dm7]phase I'm feeling kinda [G7]low I never leave the [Cmaj7]house bu
ngthuha, 16 tháng 09, 2021 C C#dim Cmaj7 Dm7 G7 284
[G] When you feel [Bm]down and out [Em]Nothing seems right It's like you're walking through a clo
Thảo Nguyên, 25 tháng 08, 2021 Am Bm C D D7 E7 Em G 191
[Gm7]Find a little spot in the [C9]shade [Am7]Pink lemonade [D9]Pink lemonade [Gm7]Everything is
tonthatnam2005, 8 tháng 01, 2022 Am7 C9 D9 Dm Gm7 153