Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

11.4 (Trung học Thực hành ĐHSP)

Đóng góp thông tin
[G]Tháng 9 vô năm nay là ngày mà tui nhận lớp Hè [Em]hết nên ai cũng nôn nao gặp thầy cô bạn mới T
Nhi Tg, 4 tháng 07, 2020 C D D7 Em G 1,221