Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Nhậm Nhiên (任然)

Đóng góp thông tin
[G]nǐ shuō qīng sè zuì dā [Bm7]chūliàn [Em7]rú xiǎoxuě luòxià hǎi' [Bm7]ànxiàn [G7] [C]dì wǔ gè [D
Nhi Tg, 19 tháng 08, 2020 Am7 B7 Bm Bm7 C C#m7 Cmaj7 D Em Em7 G G7 10,578
[C]hēisè de bèihòu shì lí [Fm]míng [Em7]yǐwéi láirìfāngcháng suǒyǐ [Am7]bié bǎ mèng chǎo xǐng [Dm7
Nhi Tg, 9 tháng 07, 2020 A7 Am Am7 C C7 D Dm Dm7 Em Em6 Em7 F Fm Fmaj7 G G7 4,264
1: [G]Người bảo sắc xanh trông như tình [D]đầu [Em]Tựa hồ tuyết hoa lạc giữa biển [Bm]khơi [C
Kấn Linh, 1 tháng 04, 2021 Bm C D Em G 1,292
[C]zhōngjiù háishì méiyǒu [G]fēiguò kuàngyě nà[Am]xiē chéngzài yuēdìng de [Em]húdié wǒmen de [F]ài
anhp_, 19 tháng 09, 2020 Am C Dm Em F G 988
[G]jǐ dù chūnfēng [D]rě yānzhī hóng [Em]huā yǔ luò mǎn [D]lóu [C]xiǎojìng zhī zhōng [Bm]huà dié [E
Nhi Tg, 5 tháng 05, 2020 A#m A#m7 Am Am7 Bm Bm7 C C# Cm D D# Em Em7 Fm7 G G# 873
[G]zhōngjiù huì xuǎn gè ài [G]zìjǐ de rén [Em]ránhòu wàngdiào [Em7]nàgè shēn ài [Em]zhe de [C]rén
Nhi Tg, 4 tháng 10, 2020 A Am Am7 Bm Bm7 C D Dm E7 Em Em7 F G 816
[G]Tiānkōng zài wǒmen xīnlǐ piāole y [Dmaj7]ī chǎng xuě [G]ér nǐ jiù jìng jìng de dài zài [D]wǒ shē
Nhi Tg, 4 tháng 10, 2020 A Bm D Dmaj7 Em Em7 F#m G Gmaj7 464
[G]shuō lái cánkuì [G]méiyǒu hé nǐ zuò [B]guò yī [B7]cì fēijī [Em]kàn fēngjuǎncányún kàn [D]diàn
Nhi Tg, 1 tháng 12, 2020 A Am Am7 B B7 Bm7 C C#m Cmaj7 D Dm Em Em7 G Gmaj7 431
[Fmaj7]wéi guāng cháoxī fánhuá qiān xún zài shēnhǎi zhōng [Em7]qiánxíng wǒ chàng [Dm7]yín wèilán s
Nhi Tg, 21 tháng 06, 2021 A A7 Am Am7 C C#m C7 Cmaj7 D D7 Dm7 E E7 Em Em7 F F#m Fm Fmaj7 G G# G#maj7 G7 311
[G]nǐ shuō qīng sè zuì dā [Bm7]chūliàn [Em7]rú xiǎoxuě luòxià hǎi' [Bm7]ànxiàn [G7] [C]dì wǔ gè [D
ntc852, 15 tháng 01, 2022 Am7 B7 Bm7 C Cmaj7 D Em Em7 G G7 145