Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Nơi Này Có Anh

Hợp âm

C F G Am Em Fadd9 Am7 Csus2 Em7 Csus4 F6 0
G C D Em Bm D5 E F#m7 C#m7 A Asus4 Dsus2 F#m11 Asus2 Amaj7 2
C F G Am Em Fadd9 Am7 Csus2 Em7 Csus4 F6 0
C F G Am Em C7 0
F G Am7 Em7 C C7 Am Fmaj7 Gmaj7 Em 0
A D5 E F#m7 C#m7 Asus4 Dsus2 F#m11 0
D5 E F#m7 C#m7 A Asus4 Dsus2 F#m11 Asus2 D Am7 0
Fmaj7 Em7 Am7 G Em C C7 Am F 0
D5 E F#m7 C#m7 A Asus4 Dsus2 F#m11 D Asus2 Amaj7 0
C F G Am Em C7 0
;;; (0)
C F G Am Em C7 0
D5 E F#m7 C#m7 A Asus4 Dsus2 F#m11 0
F G Em Am C C7 Đoạn này đánh vòng: 0