Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Về Phía Mưa

Hợp âm

C Bdim7 E7 Am7 Gm7 Cadd9 F G Em7 A7 Dm7 Fm6 F#m7b5 Gsus4 Am D7sus2 Fmaj7 E Bb G# G7 Csus4 1
C G7 Am C7 F G Em A7 Dm 0
C Bm7b5 E7 Am7 Gm7 C7 Fm7 G/F Em7 Dm7 Fm6 D/F# DmM7 G7sus4 E Am F G 0
C E7 Am Gm C7 F G Em A7 Dm7 Fm6 Em7 D Gsus4 Dm Dmmaj7 Dm7/C Bb A Ab Db Bbm Ebm Absus4 Gb Fm7 Ebm7/Db F7 Ebmmaj7 B Dbsus4 Gbm 0
C Bdim C/A Gm7 C7/G F G7 Cadd9 Gm7b5/A Fmaj7 Fm6 Em7 Csus4/F D/F# G7sus4 G C7 Am7 D7/F# Gsus4 Em/B Dm7 E Am 0
Bm7b5 E7 Am7 Gm7 C7 Fmaj7 G/F Em7 Dm7 Fm6 D/F# G7sus4 G7 Dmmaj7 A7b9 A7 Ab7sus4 0
C Am F G C7 Em A7 G7 E 0
C G/B Am Gm F G C7 Em Dm7 Dm7/G A7 Fmaj7 Am7 E7 0
F Dm A# C Am A 0
C E7 Am C7 F G A7 Dm7 Em D Dm Gsus4 E 0
A7 A7b9#5 Am7 Bm7b5 C C/Cadd2 C7 Cadd2 D/f# Dm7 Dmin7 Dmm7 E7 Em7 Emin7 Fm6 Fm7 Fmaj7 Fmin6 G/F G7/F G7sus4 G7sus4/G7 G7sus7/G7 G9sus4 Gm7 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này