Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hợp âm

Gsus2 D/F# Em9 Cadd9 0
A Asus2/C# F#m Dsus2 0
A E F#m D G C 0
C G Am F G/B Am7 Fm Gadd9 E7b9 Am9 Fmaj7 Fm6 C6 Dm7b5 Fmaj9 Fm6/D Cadd9 Fadd9 Bm7b5 Fmaj13 0
Asus2 Asus2/C# Asus2/F# D6add9 Asus2/D C#m7 F#m D 0
G D/F# Em C F#m 0
Aadd9 Asus2/C# Asus2/F# Dsus2 Asus2 A 0
Asus2 Asus2/C# Asus2/F# Dsus2 0
B/D# Bm Cm7 D D/f# Dadd9 Em Em7 Em9 G G7 G9 Gsus4 0
C D E F G A B Am Dm Em 0
A E F#m D G Em C 0
A E F#m D Asus2 C#m7#5 F#m11 F#m7 0
Asus2 C#m7#5 F#m11 A C#m7 F#m7 Dsus2 0
D A Bm G B 0
C G Am F 0
A E F#m D F# 0
Asus2 Asus2/C# Asus2/F# Dsus2 0