Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Muộn Rồi Mà Sao Còn

C Sơn Tùng M-TP C Điệu Ballad

Hợp âm

C F Fm6 E7 Am7 Dm7 C7 Dm 3
Am C Dm Em F Fm G 0
Fmaj7 Fm6 Em7 Am7 Dm7 Cmaj7 C7 A7sus4 A7 Am C 5
Am7 Bm C Cm D Dm7 E7 Em G G7 0
C G6 D7sus4 Fm6 D7sus2 C9 Fadd9 Fmaj7 Fm7 Em7 Am7 Dm7 G7 Gm7 C7 G A7 Csus4 Fm Em 0
A Dmaj7 D7b9 C#m F#m Bm E Em Dm 0
C Fmaj7 Fm Em Am Dm G Gm 0
C Fmaj7 Fm Em Am Dm G 0
C Fmaj7 Fm Em Am Dm G C7 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này