Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Sài Gòn đau lòng quá (Toàn kỉ niệm chúng ta - XHTDRLX - Sài Gòn は辛い)

Hợp âm

C G/B Am7 Gm7 C7 F G Em A7 Dm7 Dm Fm E7 Am G7 0
A A7 B7 Bm D D7 Em F#m G 8
D D/C# Bm A G A7 F#m B7 Em G/E G/F# 0
C G/B Am Gm7 F G7 Cmaj7 C7 Dm6/F Em7 A7 Dm7 G Asus4 A Em Dm C/E Fm E7 D7 G#dim 0
LIKE (2)
C G/B Am Gm7 F G/F Em Dm G C7 A7b9 A7 G7 F#m7b5 2
Ab Bb Bb/D Bb/Eb Bb/ab Bb7 Bbm C7 Cm Eb Eb7 Fm Fm7 G7 Gm Gm7 Gm7/Bb 0
C E7 Am C7 F G7 G Em A7 Dm 0
C G/B Am7 Gm7 C7 F G Em A7 Dm7 Fm Dm G7 E7 0
G D Em C Gsus4 Dm7 G7 D7 Bm7 Am7 E Am Em7 E7 Bm 0
A A11 A7 A7sus4 Am7 B B7 B7b9 Bbdim7 Bm Bm7 Bm7b5 D D#dim7 D7 Dsus2/C# Em Em7 F#7 F#7#5 F#m7 F#m7b5 G#m7b5 Gmaj7 0
Am Am7 Bm Bm7 C D D7 Dm E7 Em Em7 G G7 0
A A7 Am B Bm C Cmaj7 D Dm Em F#m G G/b 0
C G/B Am7 Gm7 C7 G Em F A7 Dm7 Gb E7 0
C G/B Am F G C7 Em A7 Dm G7 E7 0
D# C G/B Am7 Gm7 C7 F G Em A7 Dm7 C9 E7/B 0
C E7 Am F Em A7 G Dm G7 0
D A/C# Bm G A F#m B7 Em C E7 Am F A7 Dm G7 0
C G/B Am7 Gm7 C7 F G Em A7 Dm7 Fm Am E7 0
C G/B Am7 G C7 F Em A7 Dm7 G7 Dm E7 Am 0
A C#7 F#m D E7 E C#m Bm F#7 F# B D#7 G#m D#m 0
[G] (0)
C G Am F Em A7 Dm7 G7 Dm C7 Am7 0
G/B (0)
C G/B Am7 F G7 G Em A7 Dm Dm7 Am E7 0
COOL (0)
C G/B Am7 G F Em A7 Dm7 C7 Gm7 G7 0
A7 Am C Dm E7 Em F G G7 0
G B7 Em C D7 D Bm E7 Am 0
A7 Am C Dm E7 Em F G G7 0
C G/B Am7 Gm7 C7 F G Em A7 Dm7 G7 Fm 0
C E7 Am F Em A7 G Dm G7 0
C G/B Am7 F G Em A7 Dm Dm7 C7 Fm Am G7 E7 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này