Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

3 1 0 7 - 2

Am DuongG NÂU W/n Dm Điệu Ballad

Hợp âm

Am F G Em7 C7 C Csus4 Em A7 22
Am F G Em7 C7 C Csus4 Em A7 2
Am F G Em C Dm 0
F G Em7 Am C7 C Csus4 Em A7 0
Am F G Em Am7 Em7 C7 C Csus4 0
Am F G Em Am7 Fmaj7 C Dm 0
C F G Em Am A Em7 0
A7 (0)
Am F G Em7 C C7 A7 Csus4 Em 0
Am F G Em C C7 Dm7 0
123 (0)
Am F G Em7 C Dm C7 Em A7 Csus4 0
Em,F (0)
Am F G Em C7 Em7 Dm C Csus4 A7 0
... (0)
Am C G Em F Em7 C7 Csus4 A7 0
Bb (0)
Dm C Am7 Bb Fadd9 A# F F7 Fsus4 Am 0
hiii (0)
Bb C Am7 Dm F 0
Nope (0)
Am F G Em C Dm 0
Am F G Em7 C7 Dm7 C Csus4 Em A7 0
Am F G Em7 C7 C Csus4 Em A7 0