Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chiều Nay Không Có Mưa Bay

Hợp âm

C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 1
C G/B Am G F Dm7 Em Am7 C7 Fm 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
C G/B Am G.... E7 Am-G6 F F-G Em-Am G .... C-G/B Am-Em Fm Dm Em Am-F 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
C G/B Am G F Dm7 Em Am7 C7 Fm 0
Asus2 F#m Bm7 E C#7 Dmaj7 C#m7 Esus2 D A7 A 0
Intro: C G/B Am G E7 G6 F Em Fm 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
C G/B Am G F Dm7 Em Am7 C7 Fm 0
G B7 Em Em/D C A7 D Bm7 Em7 C9 Am7 Cm 0
G B7 Em C Am Bm D Cadd9 G7 Bm7 Em7 Am7 C9 Cm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 Cm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em D C Am7 Bm D7 Em7 G7 Cm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
Cadd9 G/B Am7 F E7/B Am G5 C/F Dm7 G Em7 A7 Gsus4 Fm6 0
G B7 C Dsus4 D7 Em Am Bm Bm7 Em7 D D/F# G/D C9 Gsus2 G7 Cm 0
G B7 Em C Am7 D Bm7 Em7 A7 C9 D7 0
G B7 Em D C Am7 Bm D7 Am Cm E 0
A F#m Bm E C#7 F#m/D Bm7 B7 D C#m7 0
G B7 Em C Am Bm D Cadd9 G7 Bm7 Em7 Am7 C9 Cm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
C G/B Am G F Dm7 Em Am7 C7 Fm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em D C Am7 Bm D7 Am Cm E 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
G B7 Em Em/D C A7 D Bm7 Em7 E Am7 Cm 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
C E7 Am G6 F G Em Dm G/B Fm 0
C G/B Am G F Dm7 Em B7 A7 D Bm7 Em7 C9 0
C E7 Am G F Dm Em Dm7 G7 Fm Cadd9 B7 F7 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em C Am7 D Bm7 Em7 A7 C9 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
G B7 Em Em/D C A7 D Bm7 Em7 G7 Am Dsus4 D7 Cm C9 0
G B7 Em C Am D Bm7 Em7 A7 D/F# G/D C9 Gsus2 0
G B7 Em C A7 D Bm7 Em7 C9 0
D F# Bm A G Em F#m A/C# B Am D7 A/G Gm 0
G B7 Em Em/D C Am7 D Bm7 Em7 C9 0
Cadd9 G/B Am7 Em F Dm G Am C Dm7 Fm 0
E7 Am G6 F G Em C D Bm Am7 Cm D7 B7 E 0
C E7 Am G F Em G/B C7 Fm 0
C E7 Am G F Dm Em Dm7 G7 Fm B7 F7 0
G B7 Em Em/D C A7 D Bm7 Em7 Bm Am Am7 Cm D7 E 0
G B7 Em D C Am7 Bm D7 Am Cm E 0
G B7 Em D C Am7 Bm D/F# G7 Am Cm D7 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 0
G B7 Em D C Am7 Bm D7 Am Cm E 0
G B7 C Dsus4 D7 Am Bm D Em Gsus2 G7 Bm7 Em7 Cm 0
C Em7 Am G F Fm Em Dm 0
C E7 E F Dm G Em Am Fm 0
C E7 Am G F Em Fm 0
C E7 Am G F Dm Em Fm 0
C E7 Am G6 F G Em Dm Fm 0
G B7 Em C D Bm Am D7 D/F# G7 Cm 0
C E7 Am G6 F Dm G Em G/B Fm 0
Intro: C G/B Am G E7 G6 F Em Fm 0
C E7 Am G F Dm Em Fm 0
C E7 Am G F Em Fm 0
C G/B Am G E7 G6 F Em Fm 0
Am G6 C E7 F G Em G/B Fm 0
C E7 Am G F Dm Em7 A7 C7 Em Fm Csus4 0
C E7 Am G6 F G Em G/B C7 Fm 0
A C#7 F#m E D Bm C#m F# A7 E7 Dm 0
Cadd9 G/B Am7 G Dm7/F Em7 F E7 Am7/E Am C Bm7b5 Dm/F Fm Em 0
C G/B Am G E7 G6 F Em Fm 0
C E7 Am G F Em Dm Fm 0
C E7 Am G6 F G Em G/B Fm 1
C E7 Am G F Dm Em C7 Am7 G7 Fm Csus4 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này