Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

NỨT (Đôi Chân Đôi Tay Đôi Mắt Trái Tim)

E Ngọt E Điệu Ballad

Hợp âm

E F# Am F#m7 A B G#m7 C#9 F#7 C D5 G Fmaj7 6
E F# Am F#m7 G#m7 A B C#9 D C#7sus4 C#7 F#7 C C#7sus2 Esus2 G CM7 F#m G#m C#m7 AM7 Am9 0
F#11 C#m E Am A B F#m7 G#m7 E7 C#7 C D Esus4 Esus2 G F# Cmaj7 C#m7 AM7 Am9 0
A A#m7(b5) Am Amaj7 B C C#7 C#9 C#m C#m7 C#m7(b5) Cmaj7 D Dadd11 E Esus Esus2 F# F#m F#m7 G G#m G#m7 0
A Am Am7 Asus4 B Bsus4 C C#7 C#7sus2 C#7sus4 C#9 C#m C#m7 C5 D D5 Dadd11 E E/G# Esus F# F#7 F#m F#m7 G G#m G#m7 0
E F# Am F#m7 G#m7 C#9 A B C D G Cmaj7 F#7 C#m7 Amaj7 0
E F# Am F#m7 G#m7 A B C#9 F#7 C D G D# D5 Cmaj7 Cmaj7/C# F#sus4 0
D11 Am C Fm F G Dm7 Em7 C7 A7 G# A# Csus4 Csus2 D# D Dm Em Am7 Fm7 Fm9 0
E F#11/E Am6 F#m7 G#m7 Amaj7 Emaj7 C#m7 B7 F#m G#m C#9 A B D C#7 C B11/E Am G Cmaj7 C#m7b5 Fmaj7 0
E F# Am F#m7 A B G#m7 C#9 F#7 C5 D5 G C Cmaj7 C#m7 F#m G#m F#5 G5 A5 C#m D A#m7b5 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này