Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Vài câu nói có khiến người thay đổi?

Hợp âm

Em Am7 D7 Gmaj7 E7sus4 E7 1
G Am7 D9 Gmaj7 Cmaj9 28
F Gm7 C9 Fmaj7 Cm7 Dm7b5 Gm F#6 Dm Ab Dm7 Cm Cm7b5 19
A7 Cmaj7 Dm7 G7 0
Am Am7 D9 Gmaj7 E7-9 B7#5 0
G Am7 D7 Gmaj7 Cmaj9 D9 0
F Am7 Dm D7 G E7 E Gmaj7 0
F Gm7 C9 Fmaj7 Cm7 Dm7b5 Gm F#6 Dm Ab Dm7 Cm Cm7b5 0
G Am7 D9 Gmaj7 E7-9 B7#5 0
Em Am7 D7 Gmaj7 E7sus4 E7 0
Am7 D9 Gmaj7 E7 0
G Am7 D7 E7 G7 Gmaj7 0
F Am7 D7 G E7 Cm Gm7 Fmaj7 Cm7b5 Gm Cm7 C9 F#6 Dm 0
G Fmaj7 D9 Gmaj7 Am7 Em7b5 G#6 Em A# Em7 Dm Dm7b5 Am Dm7 0
G Am7 D9 Gmaj7 Dm7 Em7b5 Am G#6 Em A# Em7 Dm Dm7b5 0
G Am7 D9 Gmaj7 E7-9 0
G Am7 D9 Gmaj7 Cmaj9 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này