Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chạm khẽ tim anh một chút thôi (Chạm Khẽ Tim Em Một Chút Thôi)

Hợp âm

C Fmaj7 Em7 Dm7 G Am 1
Em Cmaj7 Bm Am D7 G G7 D 31
C Bm Am D G Em 0
Em Cmaj7 Cm6 C#m7b5 Gmaj7 Am7 Dsus2 Bm7 G/B Em7 D Gsus2 F D/C 2
G Cmaj7 Cm6 Am7 D7 Gmaj7 Bm7 Gsus4 Em7 D6 C#m7b5 F D C 0
Cm7 Bm7 Am7 D7 G CM7 Em Am 0
Em Cmaj7 Cm6 Am7 D7 Gmaj7 Bm7 G Em7 C#m7b5 0
G C Bm Am D7 Em 0
C Fmaj7 Em Dm G7 Am C7 F G 0
Bm7 Am7 D7 E7 Cmaj7 Bm E Am G C Em D 0
Em Cmaj7 Cm6 Am7 D7 G Bm7 Em7 G7 Bm 0
Em Cmaj7 Cm6 Am7 D7 G Bm7 Em7 G7 Bm D 0
Em C Bm Am D7 G D 0
Fmaj7 Em7 Am7 Dm7 G Bdim/G# Fm6 Dm7/G Cmaj7 A9 C#dim7/A Gm9 Csus2 Dm/G Am C Fm7/G# D# Em Am9 Fm7 Cmaj9 Cadd9 G7 Fm F/G Gmaj7 F#m7 A7 Dmaj7 Bm7 G/A A Gmaj7/A# Em7/A Dmaj9 0
Em Cmaj7 Cm6 Am7 D7 G Cm7 Bm7 Em7 G7 Bm 0
Em C Bm Am D G 0
Cmaj7 Bm7 Am7 D7 Gmaj7 C Bm Am G D Em 0
Em Cmaj7 Bm Am D7 G G7 D 0
okla (0)
Am Fmaj7 Em Dm G7 C C7 G 0
C Bm Am D7 G Em 0
Cm7 - Cm Am7 D7 GM7 Cm6 Bm7 Am Gm7 Em7 Em G/D C#dim7 G G7 Em/D 0
Em Cm7 Bm7 Am7 D7 G D C 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này