Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Gió vẫn hát

Hợp âm

F G Em Am Dm C 1
G C D7 Bm E7 Am G7 D Em 1
G A C D Bm7 Em Am7 G7 Bm Am 0
G C D7 Bm7 Em D Bm Am 0
G C Em Am F 0
G C D Bm Em Am 0
D E C#m F#m A 0
C D Bm Em Am G 0
C F G Em Am Dm 0