Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hey Jude

C The Beatles F Điệu Blues
≣≣
Hey [C] Jude, don't make it [D] bad
Take a [F] sad song and [G7] make it bet- [C] ter
Re- [F] member to let her into your [C] heart
Then you can [G7] start to make it [C] better
 
Hey [C] Jude, don't be [D] afraid
You were [F] made to go [G7] out and get [C] her
The [F] minute you let her under your [C] skin
Then you be- [G7] gin to make it [C] better.
 
And any [C7] time you feel the [F] pain, hey Jude, re [Dm7] frain
Don't carry the [G7] world upon your [C] shoulders
For well you [C7] know that it's a [F] fool who plays it [Dm7] cool
By making his [G7] world a little [C] colder
Na na na, [C7] na na na na, na [G] na na
 
Hey [C] Jude, don't let me [D] down
You have [F] found her, now [G7] go and get [C] her
Re- [F] member to let her into your [C] heart
Then you can [G7] start to make it [C] better.
 
So let it [C7] out and let it [F] in, hey Jude, be- [Dm7] gin
You're waiting for [G7] someone to per- [C] form with
And don't you [C7] know that it's just [F] you, hey Jude, you'll [Dm7] do
The movement you [G7] need is on your [C] shoulder
Na na na, [C7] na na na na, na [G] na na
 
Hey [C] Jude, don't make it [D] bad
Take a [F] sad song and [G7] make it bet- [C] ter
Re- [F] member to let her under your [C] skin
Then you'll be- [G7] gin to make it [C] better
better better better better better, [C7] oh
[C] Na na na, [Bb] na na na na, [F] na na na, hey [C] Jude
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên attra. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 4
Cập nhật:
ngày 2 tháng 08, 2015
Lượt xem: 43,506 Người đăng: attra (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: The Beatles Thể loại: US-UK Yêu thích: 1089
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)