Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Too Sweet

Am James Zap Em chọn điệu
≣≣
Capo 7th
 
Intro:
[Am] [C] [F] [G] [E7]
 
 
Verse:
[Am] It canʼt be said Iʼm an e[C]arly bird
Itʼs 10.00 before I s[F]ay a word
Baby, I can never t[G]ell
How Do you sleep so w[E7]ell?
You keep tellinʼ me to l[Am]ive right
To Go to bed before the da[C]ylight
But then you wake up for the s[F]unrise
You know you donʼt gotta pret[C]end
Baby, now and t[E7]hen
 
Pre-chorus:
Donʼt you just wanna w[Am]ake up
 
Dark as a lake
Smellinʼ like a b[C]onfire
 
Lost in a haze?
If youʼre drunk on li[F]fe, babe
 
I think itʼs great
But while in this w[G]orld
 
Chorus:
I think Iʼll t[E7]ake my whiskey n[Am]eat
My coffee black and my b[C]ed at three
Youʼre too sweet for m[F]e
Youʼre too sweet for m[C]e
I t[E7]ake my whisk?y n[Am]eat
My coffee black and my b[C]ed at three
Youʼre too sweet for m[F]e
Youʼre too sweet for m[G]e [E7]
 
[Am] [C] [F] [C] [E7]
Verse:
I aim [Am]low
I aim true, and the groundʼs where I [C]go
I work late where Iʼm free from the p[F]hone
 
And the job gets done
But you w[G]orry some, I k[E7]now
But who wants to live fo[Am]rever, babe?
You treat your mouth as if itʼs He[C]avenʼs gate
The rest of you like youʼre the T[F]SA
I wish that I could Go al[C]ong
Babe, donʼt get me wr[E7]ong
 
Pre-chorus:
You know youʼre bright as the m[Am]orning
 
As soft as the rain
Pretty as a v[C]ine
 
As sweet as a grape
If you can sit in a b[F]arrel
 
Maybe Iʼll wait
Until that d[G]ay
 
Chorus:
Iʼd rather t[E7]ake my whiskey n[Am]eat
My coffee black and my b[C]ed at three
Youʼre too sweet for [F]me
Youʼre too sweet for [C]me
I t[E7]ake my whiskey n[Am]eat
My coffee black and my b[C]ed at three
Youʼre too sweet for [F]me
Youʼre too sweet for [G]me [E7]
 
[Am] [C] [F] [C] [E7] [Am] [C] [F] [G]
 
Outro:
I t[E7]ake my whiskey n[Am]eat
My coffee black and my b[C]ed at three
Youʼre too sweet for [F]me
Youʼre too sweet for m[C]e..[E7].
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên minhmo227. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 05, 2024
Lượt xem: 441 Người đăng: minhmo227 (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Hozier Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 6
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn