Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Pretending

Dm Brent Morgan Dm chọn điệu
≣≣
Tone [Dm]
 
[Bb]Quiet you can cut the tension with a [Dm]knife when
We're sitting with each other in the [C]silence God, it's so quiet [Am]
I [Bb]miss when we were just beginning, we were [Dm]still kids
Now we're thirty-something and ex[C]hausted Baby, have we lost it? [Am]
 
[Gm]I can feel the ending getting [Bb]closer
The [Dm]currents only pulling us [C]down
[Gm]Barely got our heads above the [Bb]water
It's [Dm]looking like we're gonna [C]drown
 
Can [Am]we stop pre[Bb]tending? That this isn't [Dm]ending
'Cause I don't wanna [C]live like this if we can't fix it
We don't [Am]love like we [Bb]used to and I'm getting [Dm]used to
Thinking that was [C]our last kiss this time it is so
Can [Am]we stop pr[Bb]etending? [Dm]
Can we stop pre[C]tending? [Am]
 
It's [Bb]us two strangers living underneath the [Dm]same roof
God, I don't remember when I [C]lost you but I lost you
[Gm]I can feel the ending getting [Bb]closer
The [Dm]currents only pulling us [C]down
[Gm]Barely got our heads above the [Bb]water
It's [Dm]looking like we're gonna [C]drown
 
Can [Am]we stop pre[Bb]tending? That this isn't [Dm]ending
'Cause I don't wanna [C]live like this if we can't fix it
We don't [Am]love like we [Bb]used to and I'm getting [Dm]used to
Thinking that was [C]our last kiss this time it is so
Can [Am]we stop pr[Bb]etending? [Dm]
Can we stop pre[C]tending? [Am]
 
[Bb]Quiet you can cut the tension with a [Dm]knife when
We're sitting with each other in the [C]silence God, it's so quiet [Am]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tiến Đạt Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 11, 2022
Lượt xem: 65 Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Brent Morgan Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)